Õpileping

Image by Adrian from Pixabay

See on minu esimene kogemus õpilepingu koostamisel, teen seda küll kooliülesande raames, aga ka endal huvitav, mis sellest tulevikus saab.

Teema – Mida ma soovin õppida? Mis valdkond?

Õppida soovin kõike, mida pakutakse: saada teoreetilisi teadmisi õpikeskkondadest ja võrgustatud õppest, mis need on, kuidas need töötavad, miks on neid vaja kasutada õppetöös, kuidas need toetavad üks teist. Praktiliselt soovin õppida erinevaid e-keskkondi, kuidas neid kasutada ja lisaks kuidas kavandada enda õpikeskkond, et see oleks hästi läbimõeldud, kasulik, mugav, arusaadav ja innovatiivne.

Eesmärgid – Mis on minu õpiprojekti eesmärgid? Miks ma tahan just seda teemat õppida? Mis sunnib mind seda õppima?

 • Saada aru miks see aine vajalik on, kuidas seda saab kasutada enda tulevases töös, kuidas see lihtsustab õpetamist ja õppimist, kuidas rakendada teadmisi, kuidas on võimalik luua ja hallata enda keskkond, milline see peab olema
 • Säilitada huvi kursuse lõpuni ja ka pärast seda
 • Õppida, uurida, lugeda, saada teadmisi-kogemusi
 • Jõuda tähtaegadeks ja esitada kõike õigeaegselt
 • Lugeda rohkem allikaid eesti/inglise keeles, et rikastada enda sõnavara
 • Ka ajaveebi pidamine on minu jaoks üks eesmärkidest, kuna see tundub esialgselt väga raske

Strateegiad – Kuidas ma kavatsen oma eesmärgid saavutada? Missugused tegevused ma pean läbi viima ja mis järjekorras?

 • Suhelda, jagada kogemusi, õppida teistelt, inspireeruma kaaslastelt ja sellest mida ise teen
 • Töötada läbi materjalid ja teadmised mis meile antakse
 • Katsetada, otsida, küsida
 • Võtta rahulikult, süveneda teemasse, jätta endale aega mõtlemiseks ja aru saamiseks

Vahendid/ressursid – Missuguseid vahendeid ma kasutan eesmärkide saavutamiseks (inimesed, materjalid, tehnoloogia)? Kuidas ma neile ligi pääsen?

Peamine vahend – mina ise, minu huvi, teadmised, võimed. Seejärel materjalid ja info mida kursuse jooksul jagatakse, seletatakse. Inimesed, kellega oleme ühes paadis, nende kogemused, koostöö, arutamised. Ja last but not least – erinevad keskkonnad, platvormid nende loomiseks, internet ja kõik sealt, mis võib selle kursuse jaoks kasulik olla.

Hindamine – Kuidas ma tean, et ma olen oma eesmärgid saavutanud? Kuidas ma hindan oma saavutusi? Mis tõestab seda?

 • Loengute-seminaride külastamine, kas kõik on käidud, kas kohapeal
 • Tähtaegade pidamine, kas esitasin ülesandeid õigeaegselt
 • Ajaga kaasnev süvenemine ainesse, laiem ettekujutus ja arusaam, kas olen rohkem teema sees
 • Saadud teadmiste rakendamine praktikas, kas sain teada midagi uut, kas oskan selle abil midagi asjalikku teha
 • Kas materjalide lugemisel, arutamistel saan aru tööalasest sõnavarast ja oskan ka ise seda kasutada
 • Ajaveebi kirjutamise oskused, kas on saanud kergem mõtteid kirja panna, vormistada

Refleksiooniga jätkan kursuse lõpus 🙂
Mis minu jaoks töötas ja mis mitte? Miks? Mis on need aspektid, mille kallal pean veel vaeva nägema? Mis on minu tugevad ja nõrgad küljed? Mida ma peaksin järgmisena tegema?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s